AYRICALIKLI TED DÜNYASI

Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübüne üyelik ömür boyudur. Üyelikten üye eşleri ve çocukları da yararlanabilmektedirler. Çocuklar 18 yaşına kadar üye çocuğu statüsündedirler. 18 - 20 yaş arasında dilerlerse % 50 indirimle asıl üye olabilirler. Kulübe Üye olabilmek için öncelikle 2 kulüp asıl üyesi tarafından yönetim kuruluna takdim edilmesi gerekiyor. Bir kereye mahsus üye giriş aidatı ödendikten sonra yönetim kurulunun onayı ile kulübe asil üye olabiliyorlar. Üyeliğin devamı için her yıl Genel Kurul toplantılarında belirlenen yıllık üyelik aidatın ödenmesi gerekiyor.

Asil Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız.

Tüzüğümüzün 5. maddesine göre üye olabilme şartları aşağıdaki gibidir.

ÜYE OLABİLME ŞARTLARI

MADDE 5 : 
A. Fiil ehliyetine sahip gerçek kişi olmak.
B. Kulüpler Kanunu hükümlerine göre, kulüplere üye olması yasaklanan kişilerden olmamak.
C. Kulüp tüzüğünde belirtilmiş olan mali yükümlülükleri (giriş aidatı, yıllık aidat, sportif aidat ve sportif ve sosyal tesislerin inşaatı ve geliştirilmesine katılım payı gibi) zamanında yerine getirmiş olmak.
D. Kulübün faaliyet sahasına giren spor dallarında profesyonel olmamak.
E. Yabancı uyruklular için Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip ve ikamet ediyor olmak.
F. Kulübe maddi ve manevi yönden büyük yarar ve desteği olduğu Yönetim Kurulu tarafından saptanan kişiler. (Bu madde hükmüne göre üyeliğe kabul edilecek kişiler ŞEREF ÜYESİ olarak üye olurlar. Şeref üyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur. Bu üyelerden giriş aidatı, yıllık aidat, sportif aidat ve sportif ve sosyal tesislerin inşaatı ve geliştirilmesine katılım payı ücretleri alınmaz.)
G. Müracaatı halinde, vefat etmiş üyenin eşi.
H. Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde;
1. Kulübte Lisanslı sporcu olduğu süre içinde Milli veya Türkiye 1’incisi olanlar.
2. Kulüp takımlarına sporcu olarak hizmet etmiş kişilerden, Yönetim Kurulunca belirlenecek süreyi doldurmuş olanlar.
3. Devlet memuriyetinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek süreyi doldurmuş 1. derece devlet memurları (bunlardan ½ giriş aidatı alınır.)

İ. Kulübe her türlü üyelik, Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşir.

AİLE BİREYLERİNİN KULÜPTEN YARARLANMA KOŞULLARI
Her bir aile bireyi yapmak istediği sportif dalın yıllık aidatını ödeyerek istediği sporu yapabilir. Sportif faaliyetlerin yıllık aidat ödenti listesini Kulüp muhasebesinden temin edebilirsiniz. Üye Eşleri ilgili dalın sportif aidatını ödemek şartıyla kulüpten yararlanabilir. Üye misafiri getirip, sportif faaliyette bulunabilir. (Saatlik üye misafiri ödentisini yapmak kaydıyla). Üye çocukları misafir getiremez.